Reznor

Reznor tillverkar värmesystem med luft som energibärare. Allt från enkla gaseldade aerotemprar till kompletta klimatanläggningar med kylbatterier.