Systema

Systema tillverkar i första hand infravärmesystem för lokal uppvärmning och process användning. Ett flertal produktgrupper med bl a system för växthus och djuruppfödning.