Brännarstyrningar och gaseldningsautomater, kapslade eller i 19″‐teknik, för styrning och övervakning av gasbrännare. För kontinuerlig eller intermittent drift. Med joniserings‐ eller UV‐övervakning, manuell/automatisk drift och indikering av drift och störningstillstånd. Delvis med inställning av olika driftsätt med separat programvara via optiskt gränssnitt. Amgas erhåller kompetens för att programmera/omprogrammera.

Har ni frågor eller vill placera en order? Kontakta oss!
Brännarstyrningar BCU 370
Brännarstyrningar BCU 370
För styrning, tändning och övervakning av industriella fläktbrännare med obegränsad effekt i intermittent eller kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig). De kan användas för fläktbrännare med direkt tändning eller fläktbrännare som tänds med en tändbrännare, kan parametreras med hjälp av ett optiskt gränssnitt och PC-programvaran BCSoft, med snabbstart utan förspolning som tillval, indikering av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal, integrerat manuellt driftläge för manuell start av brännaren, BCU 370..D3 med täthetskontrollfunktion, BCU 370..B1 med PROFIBUSDP- gränssnitt, parametrerbara enligt kundens önskemål, EU-certifierade, AGA-, FM-, UL-, CSA- (USA, Kanada) och GOST R-godkända. Typnyckel: BCU Brännarstyrning 370 Serie 370 Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz — Utan tändning I1 Elektronisk tändning, 1-polig I2 Elektronisk tändning, 2-polig I3 Elektronisk tändning, 2-polig med mittpunkt F Fläktstyrning E Spjällstyrning U0 Joniseringsövervakning (kontinuerlig drift) eller UV (intermittent med UVS) U1 UV-övervakning (kontinuerlig drift med UVD 1) D1 Övervakning DGmax D3 Integrerad täthetskontroll B1 PROFIBUS-DP-gränssnitt -3 3-punkt-steg-reglering via PROFIBUS DP Dokumentation: Docuthek > BCU 370
Läs mer
Brännarstyrningar BCU 400
Brännarstyrningar BCU 400
För styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig). Brännarstyrningen BCU® förenar de funktionellt sammanhörande komponenterna gaseldningsautomat, tändtransformator, manuell/automatisk omkoppling och indikering av drift- och felmeddelanden i ett kompakt metallhus. Används i närheten av den brännare som ska övervakas. Indikering av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal. Diagnos och inställning av utrustningsparametrar via ett optiskt gränssnitt, BCU 460/465/480 med manuell drift, BCU..L med luftventilstyrning, BCU..B1/1 med PROFIBUS-DP-gränssnitt, BCU 46x/480..D2/D3 med digital ingång för högtemperaturdrift, parametrerbara enligt kundens önskemål, EU-certifierade, FM- och CSA-godkända, certifierade för system upp till SIL 3 (motsvarar PL e), BCU 440, BCU 460 och BCU 480: AGA-godkända. Typnyckel: BCU Brännarstyrning 4 Serie 400 40 Grundversion 60 Standardversion 65 Utökad luftstyrning 80 Version för tänd- och huvudbrännare -3 Säkerhetstid 1 vid start: 3 sek -5 Säkerhetstid 1 vid start: 5 sek -10 Säkerhetstid 1 vid start: 10 sek /3 Säkerhetstid 2 vid start: 3 sek /5 Säkerhetstid 2 vid start: 5 sek /1 Säkerhetstid vid drift: 1 sek /2 Säkerhetstid vid drift: 2 sek L Luftventilstyrning R Nätspänning 115 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät 1 Tändtransformator TZI 5-15/100 2 Tändtransformator TZI 7-25/20 3 Tändtransformator TZI 7,5-12/100 8 Tändtransformator TZI 7,5-20/33 GB Folie på framsidan på engelska med extra dekaler på D, F, I, NL, E P Integrerad industri-inbyggnadskontakt, 16-polig* D2/D3 Digital ingång för högtemperaturdrift S2-4 Antal startförsök brännare/tändbrännare /2-4 Antal startförsök huvudbrännare A Luftströmningsövervakning U Konfigurerad och förberedd för UVD 1 C Med kretskort för signalfördelning B1 PROFIBUS-DP-gränssnitt /1 Integrerat Variosub PROFIBUS-DP-inbyggnadsuttag, 9-poligt** E1 Spänning för ventiler och tändtransformator via L1 Dokumentation: Docuthek > BCU 400
Läs mer
Brännarstyrningar BCU 560, BCU 565, BCU 580
Brännarstyrningar BCU 560, BCU 565, BCU 580
För styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig). Brännarstyrningen BCU® förenar de funktionellt sammanhörande komponenterna gaseldningsautomat, manuell/automatisk omkoppling och indikering av drift- och felmeddelanden i ett kompakt hus av plast för montering på DIN-skena i kopplingsskåp. Indikering av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal. Diagnos och inställning av utrustningsparametrar via ett optiskt gränssnitt, BCU 56x/580 med manuell drift, BCU.. F1-F3 med effektstyrning, BCU 56x/580..D1 med digital ingång för högtemperaturdrift, BCU 56x/580..C1 med ventilövervakningssystem, parametrerbara enligt kundens önskemål, FM- och GOST R-godkända, EU-certifierade, certifierade för system upp till SIL 3 (motsvarar PL e). Typnyckel: BCU Brännarstyrning 5 Serie 500 60 Standardversion 65 Utökad luftstyrning 80 Version för tänd- och huvudbrännare Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz C0 Utan ventilövervakningssystem C1 Ventilövervakningssystem F0 Utan effektstyrning F1 Modulerande med IC-gränssnitt F2 Modulerande med RBW-gränssnitt F3 Luftventilstyrning U0 Joniserings- eller UV-övervakning vid drift med gas D0 Utan högtemperaturdrift D1 Högtemperaturdrift K0 Utan anslutningskontakt K1 Anslutningskontakt med skruvklämmor K2 Anslutningskontakt med fjäderkraftklämmor Dokumentation:  
Läs mer
Brännarstyrningar PFU
Brännarstyrningar PFU
Brännarstyrningar i 19"-rackteknik, för styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig). Indikering av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal; manuell drift för brännarinställning och för diagnosändamål, visualisering och anpassning till användningen genom PC-parametrerings- och diagnosprogramvaran BCSoft. Som tillval med luftventilstyrning och PROFIBUS-DP-anslutning via fältbusskoppling PFA, FM- och AGA-godkända, certifierade för system upp till SIL 3 (motsvarar PL e). Typnyckel: PFU Brännarstyrning 7 Serie 700 60 Standardversion 80 Version för tänd- och huvudbrännare L Luftventilstyrning T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät D Digital ingång för högtemperaturdrift U Konfigurerad och förberedd för UVD 1 K1 Ersättning för PFS/PFD K2 Ersättning för PFU 778/798 Dokumentation: Docuthek > PFU
Läs mer
Fältbusskoppling PFA
Fältbusskoppling PFA
För anslutning av brännarstyrningar PFU till PROFIBUS DP. PFA används i det förinkopplade modulracket BGT. Med PFA 700 i modulracket BGT SA-9U/1-DP700 kan max nio brännarstyrningar PFU 760 aktiveras via PROFIBUS DP, med PFA 710 i modulracket BGT SA-8U/1-DP710 max åtta brännarstyrningar PFU 780. Fältbusskopplingen PFA 700/710 uppfyller tillsammans med modulracket BGT kraven i lågspännings- (2006/95/EG) och EMC-direktivet (2004/108/EG). Den innehåller en integrerad strömförsörjning för bussgränssnittet och brännarstyrningarnas ingångar samt kodomkopplare för adressering. Typnyckel: PFA Fältbusskoppling 7 Serie 700 00 Standardversion 10 Version för tänd- och huvudbrännare T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz Dokumenation: Docuthek > PFA 700
Läs mer
Flamvakt PFF
Flamvakt PFF
För flamindikering eller flerflamsövervakning tillsammans med PFU, med 4 av varandra oberoende flamvakter, nätspänning omkopplingsbar mellan 110/120 V~ och 220/240 V~, 50/60 Hz. Dokumenation: Docuthek > PFF
Läs mer
Flamvakter IFW 15
Flamvakter IFW 15
För flamindikering eller för flerflamsövervakning i förbindelse med IFS 110/111IM, för intermittent drift, joniserings- eller UV-övervakning. Dokumentaion: Docuthek > IFW 15  
Läs mer
Gaseldningsautomater för kontinuerlig drift IFD 244, IFD 258
Gaseldningsautomater för kontinuerlig drift IFD 244, IFD 258
Gaseldningsautomater för styrning och övervakning av gasbrännare, godkända för kontinuerlig drift, anslutning för 1 ventil, IP 54, EU-certifierade. Typnyckel: IFD Gaseldningsautomat för kontinuerlig drift 2 Serie 200 4 Joniseringsövervakning 5 Joniserings- eller UV-övervakning 4 Återstart vid flambortfall 8 Störningsfrånslagning eller återstart, omkopplingsbar -3 Säkerhetstid vid start: 3 sek -5 Säkerhetstid vid start: 5 sek -10 Säkerhetstid vid start: 10 sek /1 Säkerhetstid vid drift: 1 sek W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz Y Nätspänning 200 V~, 50/60 Hz P Nätspänning 100 V~, 50/60 Hz I Integrerad elektronisk tändning Dokumentation: Docuthek > IFD 258
Läs mer
Gaseldningsautomater för kontinuerlig drift IFD 450, 454
Gaseldningsautomater för kontinuerlig drift IFD 450, 454
Gaseldningsautomater för styrning och övervakning av gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig), enkelelektroddrift möjlig, flerflamsövervakning möjlig, EU-certifierade. Typnyckel: IFD Gaseldningsautomat för kontinuerlig drift 4 Serie 400 50 Störningsfrånslagning vid flambortfall 54 Återstart vid flambortfall -3 Säkerhetstid vid start: 3 sek -5 Säkerhetstid vid start: 5 sek -10 Säkerhetstid vid start: 10 sek /1 Säkerhetstid vid drift för V2: 1 sek /1 Säkerhetstid vid drift för V1: 1 sek T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz, för jordade och icke jordade nät Dokumentation: Docuthek > IFD 450, 454  
Läs mer
Gaseldningsautomater IFS 110IM, 111IM
Gaseldningsautomater IFS 110IM, 111IM
Gaseldningsautomater för styrning och övervakning av gasbrännare, för intermittent drift, joniserings- eller UV-övervakning, enkelelektroddrift möjlig, flerflamsövervakning möjlig, EU-certifierade. Typnyckel: IFS Gaseldningsautomat 1 Serie 100 10IM För jordade nät 11IM För icke jordade nät — Störningsfrånslagning vid flambortfall -W Återstart vid flambortfall -3 Säkerhetstid vid start: 3 sek -5 Säkerhetstid vid start: 5 sek -10 Säkerhetstid vid start: 10 sek /1 Säkerhetstid vid drift för V2: 1 sek /1 Säkerhetstid vid drift för V1: 1 sek T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz Dokumentation: Docuthek > IFS 110IM, 111IM
Läs mer
Modulrack BGT S-9U/1 för PFU 760, PFU 780
Modulrack BGT S-9U/1 för PFU 760, PFU 780
bestående av: modulrack, kretskort med plint på baksidan, funktionstestat, standarddokumentation, styrskenor, utan partiella frontplattor, skruvklämmor på baksidan. Insticksplats 1–9 för PFU 760 eller PFU 780, insticksplats 10 för PFP 700 Docuthek > BGT
Läs mer
Relämodul PFR 704
Relämodul PFR 704
För signalavkoppling, aktiverbar med 24 V=/~, 110/120 V~ eller 220/240 V~, med 4 av varandra oberoende relän. Dokumenation: Docuthek > PFR 704
Läs mer
Strömförsörjning PFP 700
Strömförsörjning PFP 700
För försörjning av styringångarna på brännarstyrningarna PFU, utgångsbelastning: 24 V=, 600 mA, nätspänning omkopplingsbar mellan 110/120 V~ och 220/240 V~, 50/60 Hz. Dokumentation: Docuthek > PFP 700
Läs mer
Systemsäkerhetsstyrning FCU 500
Systemsäkerhetsstyrning FCU 500
För övervakning och styrning av centrala säkerhetsfunktioner hos flerbrännaranläggningar på industriugnar, kontroll av ventil- och systemtäthet genom ventilkontrollsystem, säker registrering av temperaturen i ugnskammaren i högtemperaturanläggningar genom temperaturvakt eller temperaturbegränsare, lång livslängd tack vare utbytbar belastningsmodul för felsäkra utgångar, parametrerbara enligt kundens önskemål, EU-certifierade, FM- och GOST R-godkända, certifierade för system upp till SIL 3 (motsvarar PL e), FCU..H0: CSA-godkänd. Typnyckel: FCU Systemsäkerhetsstyrning 500 Serie 500 Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz C0 Utan ventilövervakningssystem C1 Ventilövervakningssystem F0 Utan effektstyrning F1 Modulerande med IC-gränssnitt F2 Modulerande med RBW-gränssnitt H0 Utan temperaturövervakning H1 Med temperaturövervakning K0 Utan anslutningskontakt K1 Anslutningskontakt med skruvklämmor K2 Anslutningskontakt med fjäderkraftklämmor -E Separat förpackning Dokumentation: Docuthek > FCU 500
Läs mer
Taktstyrning MPT 700
Taktstyrning MPT 700
För alla gasuppvärmda värmebehandlingsugnar hos vilka en jämn temperaturfördelning och därmed en kortare uppvärmningstid ska uppnås genom cirkulation av ugnsatmosfären. För omvandling av en regulatorsignal till till-/frånkopplingstider för gasbrännare vid taktdrift, linjärt förhållande mellan ställsignal och brännareffekt, aktivering av upp till 8 brännare, olika driftsätt, 1- och 2-zonsdrift, nätspänning: 110–240 V~, 50/60 Hz. Dokumentation: Docuthek > MPT 700
Läs mer