Modulärt uppbyggda brännare för gas inom effektområdet 1,5 kW till 7,2 MW, med brännkammare i stål, SiC-keramik eller för inbyggnad i brännarstenar. Användning bl a inom järn-, icke-järn-, keramik- och livsmedelsindustrin. Direkt tändning och joniseringsövervakning. Brännarhuvuden för olika flamformer och gastyper.

Brännare BIC, BICA, ZIC
Brännare BIC, BICA, ZIC
Robust utförande för industriella användningar, direkttända med joniseringsövervakning, stort regleringsområde. Standardutförande med brännarhuvuden RB, HB och KB för naturgas, specialutföranden för gasol och stadsgas, ytterligare brännarhuvuden för andra flamformer. Brännarlängder enligt önskemål med steg på 100 mm. Flexibla användningsmöjligheter genom användning av BIO(A)-brännare i brännarstenar samt BIC(A)-brännare i kombination med keramikrör av kiselkarbid. Omställning från BIO(A) till BIC(A) är möjligt. Typnyckel: BIO, ZIO Brännare för gas BIOA Brännare för gas, med hus av aluminium BIOW, ZIOW Brännare för gas, med isolering av keramikfiber (RCF) BIC, ZIC Brännare för gas BICA Brännare för gas, med hus av aluminium BICW, ZICW Brännare för gas, med isolering av keramikfiber (RCF) 50-200 Brännarstorlek R Kalluft K Flat flamma H Varmluft L För högt luftöverskott och stora tändområden M För low-NOx-drift menox B För naturgas D Stadsgas G Propan, propan/butan M Butan, butan/propan, propan L Lans -X Stålförlängningens eller rörets längd från ugnsflänsen (L1), X mm /X X mm avstånd mellan ugnsflänsen och brännarhuvudets framkant (L2) -(X) Brännarhuvud nr A-Z Utförandetyp Brännare BIC Hus av gjutjärn med mätning och inställning av gas, avsedda för anslutning av keramiska brännarrör av kiselkarbid, för naturgas. Brännare utan keramikrör och utan förlängning. Brännarens längd och den maximala anslutningseffekten framgår av kombinationen mellan brännaren och keramikröret, L1 = 0 mm, andra längder och gastyper på förfrågan. Brännare BICA Hus av aluminium, avsedda för anslutning av keramiska brännarrör av kiselkarbid, för naturgas. Utan keramikrör och utan förlängning. Brännarens längd och den maximala anslutningseffekten framgår av kombinationen mellan brännaren och keramikröret, L1 = 0 mm, andra längder och gastyper på förfrågan. Brännare ZIC Hus av stålplåt med mätning och inställning av gas, avsedda för anslutning av keramiska brännarrör av kiselkarbid, för naturgas. Brännare utan keramikrör och utan förlängning. Brännarens längd och den maximala anslutningseffekten framgår av kombinationen mellan brännaren och keramikröret, L1 = 0 mm, andra längder och gastyper på förfrågan. Dokumentation: Docuthek > BIC, BICA, ZIC
Läs mer
Brännare BIO, BIOA, ZIO
Brännare BIO, BIOA, ZIO
Robust utförande för industriella användningar, direkttända med joniseringsövervakning, stort regleringsområde. Standardutförande med brännarhuvuden RB, HB och KB för naturgas, specialutföranden för gasol och stadsgas, ytterligare brännarhuvuden för andra flamformer. Brännarlängder enligt önskemål med steg på 100 mm. Flexibla användningsmöjligheter genom användning av BIO(A)-brännare i brännarstenar samt BIC(A)-brännare i kombination med keramikrör av kiselkarbid. Omställning från BIO(A) till BIC(A) är möjligt. Typnyckel: BIO, ZIO Brännare för gas BIOA Brännare för gas, med hus av aluminium BIOW, ZIOW Brännare för gas, med isolering av keramikfiber (RCF) BIC, ZIC Brännare för gas BICA Brännare för gas, med hus av aluminium BICW, ZICW Brännare för gas, med isolering av keramikfiber (RCF) 50-200 Brännarstorlek R Kalluft K Flat flamma H Varmluft L För högt luftöverskott och stora tändområden M För low-NOx-drift menox B För naturgas D Stadsgas G Propan, propan/butan M Butan, butan/propan, propan L Lans -X Stålförlängningens eller rörets längd från ugnsflänsen (L1), X mm /X X mm avstånd mellan ugnsflänsen och brännarhuvudets framkant (L2) -(X) Brännarhuvud nr A-Z Utförandetyp Brännare BIO Hus av gjutjärn med mätning och inställning av gas, brännarrör av stål, för naturgas, L1 = 50 eller 100 mm, andra längder och gastyper på förfrågan. Brännare BIOA Hus av aluminium, brännarrör av stål, för naturgas, L1 = 50 eller 100 mm, andra längder och gastyper på förfrågan. Brännare ZIO Hus av stålplåt, brännarrör av stål, för naturgas, L1 = 50 eller 100 mm, andra längder, gastyper och utföranden på förfrågan. Dokumentation: Docuthek > BIO, BIOA, ZIO
Läs mer
Tändbrännare ZAI
Tändbrännare ZAI
Atmosfärisk tändbrännare för säker tändning av atmosfäriska gasbrännare, effekt: ca 3 kW. Dokumentation: Docuthek > ZAI  
Läs mer
Tändbrännare ZIO 40
Tändbrännare ZIO 40
Tändbrännare med tvångsstyrd lufttillförsel för säker tändning av gasbrännare, effekt upp till 20 kW, för naturgas, propan och stadsgas. Dokumentaion: Docuthek > ZIO 40  
Läs mer
Tändbrännare ZKIH
Tändbrännare ZKIH
Tändbrännare med tvångsstyrd lufttillförsel för säker tändning av gasbrännare, effekt: 2–7 kW, för naturgas (max 5 kW), propan och stadsgas. Dokmention: Docuthek > ZKIH
Läs mer
Tändbrännare ZMI
Tändbrännare ZMI
Tändbrännare med en tänd-/övervakningselektrod för säker tändning av gasbrännare, med tvångsstyrd lufttillförsel. Dokumenation: Docuthek > ZMI
Läs mer
Termoelektriska tändbrännare ZTA, ZT, ZTI
Termoelektriska tändbrännare ZTA, ZT, ZTI
Tändbrännare ZTA Termoelektriska, atmosfäriska tändbrännare, med tändelektrod för elektrisk tändning. Tändbrännare ZT, ZTI Termoelektriska tändbrännare med tvångsstyrd luftförsörjning eller atmosfäriska, med tändelektrod för elektrisk tändning Typnyckel: ZT Termoelektrisk tändbrännare för kontrollventil S11T ZTI Atmosfärisk med extra joniseringselektrod 40, 55 Skyddsrörsdiameter i mm B Naturgas G Gasol D Stadsgas -XXX Skyddsrörslängd i mm /100, /120 Flamrörslängd i mm A Atmosfärisk Dokumentation: Docuthek > ZTA, ZT, ZTI
Läs mer