Tillbehör

Flödesmätare för ej debiterbar gasflödesmätning. Turbinhjuls- och ultraljudsmätare för mätning av gasmängden till gasförbrukare. För inställning av gasbrännare. För gas och luft. Kompensatorer och slangar i rostfritt stål för spänningsfri, flexibel förbindelse mellan apparater och ledningar och för att förhindra svängningsöverföring. För gas, luft och vatten. Manometrar för indikering av tryck. För gas och luft. Gas återflödessäkringar för att förhindra smygande eller plötsligt gasåterflöde.

Har ni frågor eller vill placera en order? Kontakta oss!

Visar 1–10 av 13 resultat