Flödesmätare för ej debiterbar gasflödesmätning. Turbinhjuls- och ultraljudsmätare för mätning av gasmängden till gasförbrukare. För inställning av gasbrännare. För gas och luft. Kompensatorer och slangar i rostfritt stål för spänningsfri, flexibel förbindelse mellan apparater och ledningar och för att förhindra svängningsöverföring. För gas, luft och vatten. Manometrar för indikering av tryck. För gas och luft. Gas återflödessäkringar för att förhindra smygande eller plötsligt gasåterflöde.

Har ni frågor eller vill placera en order? Kontakta oss!
Elektronisk manometer DMG
Elektronisk manometer DMG
För mätning av övertryck, undertryck och differenstryck, för gas eller luft. DMG S2601: mätområde -150 till +150 mbar. DMG S2610: mätområde -1 000 till +1 000 mbar, certifierad enligt EN 50379-1 och -2. Dokumentation: Docuthek > DMG
Läs mer
Gasbackventiler GRS, GRSF
Gasbackventiler GRS, GRSF
Backventiler för att förhindra smygande eller plötsligt gasreturflöde, för gas, luft och syre, DVGW-kontrollerade och registrerade. Svetsade formstycken Form- och reducerstycken på förfrågan. Typnyckel: GRSF Backventil för gasreturflöde med flamspärr GRS Backventil för gasreturflöde DN 15-80 Nominell diameter R Rp-invändig gänga F Fläns enligt ISO 7005 01 pu max 0,1 bar 50 pu max 5 bar Dokumentation: Docuthek > GRS, GRSF
Läs mer
PLRe_DM_50Z65
Gasmätare / Flödesmätare QA, DM, DE
Flödesmätare DM / QA För mätning av gas där ingen kalibrering krävs, indikering av förbrukad mängd, med mekanisk 7-siffrig indikering, med impulsgivare E1 och E200, för gas och luft, DVGW-kontrollerade och certifierade. Typnyckel: DM Mekaniskt räkneverkshuvud DE Elektroniskt räkneverkshuvud 10-1000 Nominellt flöde [m3/h] R Rp-invändig gänga Z Inbyggnad mellan två DIN-flänsar 25-150 Nominell diameter -40 pu max 4 bar -160 pu max 16 bar B Gränssnitt för M-buss Dokumentation: Docuthek > DM, DE
Läs mer
Mängdinställningskranar GEHV, GEH, LEH
Mängdinställningskranar GEHV, GEH, LEH
Inställningskranar för exakt inställning av flöden. Typnyckel: GEHV Mängdinställningskran för gas och luft GEH Mängdinställningskran för gas LEH Mängdinställningskran för luft 8-50 Nominella diametrar R Rp-invändig gänga 10 pu max 1 bar 40 pu max 4 bar 50 pu max 5 bar Dokumentation: Docuthek > GEHV, GEH, LEH  
Läs mer
Manometrar KFM, RFM
Manometrar KFM, RFM
Kapsel- och rörfjädermanometrar för indikering av tryck, för gas och luft, hus av rostfritt stål. Typnyckel: KFM Kapselfjädermanometer RFM Rörfjädermanometer 0,6-16 Mätområde i bar för RFM 2500 Mätområde i Pascal för KFM 25-400 Mätområde i mbar för KFM R Anslutningstapp med cylindrisk rörgänga B Övertryck U Övertryck och undertryck 63 63 mm synlig skaldiameter 100 100 mm synlig skaldiameter Dokumentation: Docuthek > KFM, RFM
Läs mer
Mätflänsar FLS
Mätflänsar FLS
Typnyckel: VMO Mätfläns: 1-2 Storlekar 10–50 Nominell diameter in- och utgångsfläns R Rp-invändig gänga 05 pu max 500 mbar M Mätuttag 04–38 Brickdiameter i mm Mätflänssatser FLS En FLS-sats består av 2 flänsar (in- och utgång) och 2 O-ringar. Dessutom måste en mätbricka av rostfritt stål med öppning beställas, öppningstolerans ±0,1 mm, när d ≤ 8 mm, ±0,2 mm, när d > 8 mm. Det aktuella differenstrycket kan mätas via två mätuttag framför och bakom brickan. pu max 500 mbar. Flödeskurvor finns tillgängliga för dessa mätflänsar.  
Läs mer
Rostfria stålkompensatorer EKO
Rostfria stålkompensatorer EKO
Kompensatorer i rostfritt stål för spänningsfri rörinstallation och för att förhindra vibrationsöverföringar, för gas, luft och vatten, om så önskas med strypfläns, DVGW-kontrollerade och registrerade. Typnyckel: EKO Kompensator av rostfritt stål DN 15-200 Nominell diameter RI Rp-invändig gänga RA R-utvändig gänga F10P Fläns med hålbild enligt PN 16, pu max 1 bar F100P Fläns med hålbild enligt PN 16, pu max 10 bar F Fläns med hålbild enligt PN 10, pu max 10 bar Z Varmgalvaniserad Dokumentation:  Docuthek > EKO
Läs mer
Slangar i rostfritt stål ES
Slangar i rostfritt stål ES
Slangar i rostfritt stål för spänningsfri, flexibel förbindelse mellan enheter och ledningar och för att undvika vibrationsöverföringar, ES..RA: pu max 5 bar för gas (MOP 5), för luft och vatten: ES 8-25RA: pu max 25 bar (PS 25), ES 32-50RA: pu max 16 bar (PS 16), ES..F: pu max 16 bar för gas, luft och vatten (MOP 16, PS 16), DIN-DVGW-kontrollerade och registrerade. Typnyckel: ES Slang i rostfritt stål 8-100 Nominell diameter RA R-utvändig gänga F Fläns enligt EN 1092-1 500-1000 Längd [mm] Dokumentation: Docuthek > ES  
Läs mer
Termiska armatursäkringar TAS
Termiska armatursäkringar TAS
Automatiskt stängande armatursäkringar, kan användas enligt den tyska eldningsförordningen och de tyska tekniska reglerna för gasinstallation (TRGI) 86/96, stålarmatur, högtemperaturbeständiga, utlösningstemperatur 100 °C (-5 K), lämpade för naturgas, stadsgas, gasol. DVGW-kontrollerade och registrerade. Typnyckel: TAS Termisk armatursäkring DN 32-50 Nominell diameter I Ingångsanslutning Rp-invändig gänga F Ingångsanslutning DIN-fläns I Utgångsanslutning Rp-invändig gänga A Utgångsanslutning R-utvändig gänga F Utgångsanslutning DIN-fläns 50 pu max 5 bar M För biogas Dokumentation: Docuthek > TAS
Läs mer