Membrantryckvakter med mikrobrytare för övervakning av gas- och lufttryck inom industrin och i värmepannor. För biogas-, klimat-, ventilations- och utsugningsanläggningar. För övertryck, undertryck och differenstryck.

Har ni frågor eller vill placera en order? Kontakta oss!
Gastryckvakter DG
Gastryckvakter DG
Membrantryckvakter med mikrobrytare (silikonfria) för övervakning av gastryck inom industrin och hos värmeanläggningar, för gas, luft och rökgas, även för biogas, DG..H/N med manuell återställning vid över- eller underskridande av en kopplingspunkt, för 24–250 V, med guldkontakter även för 5–250 V, kapslingsklass IP 54 (IP 65). EU-certifierade enligt gasdirektivet och DIN ISO 13894. Som tryckövervakningsenheter av speciell typ såsom definierade i VdTÜV-informationsbladet ”Tryck 100/1” är de lämpliga för användning i förbränningsanläggningar för ång- och varmvattengeneratorer enligt TRD 604, stycke 3.6.4 liksom klass ”S” enligt EN 1854. Enheterna är certifierade enligt DIN EN ISO 13849 till och med PL e och enligt DIN EN 61508 till och med SIL 3. Lämpligheten för bestämda användningsfall kan endast bedömas genom att betrakta det kompletta säkerhetskritiska systemet med avseende på kraven i DIN EN 61508 respektive DIN EN ISO 13849. Alla tryckvakter DG..G med guldkontakter kan användas i ex-zonerna 1 och 2 tillsammans med en frånkopplingsförstärkare. Tryckutjämningsöppningarna i serierna DG..U, B, H, N, I har en bestämd tändsäkerhet i överensstämmelse med skyddsåtgärden för kapslad kopplingsutrustning för gaser och ångor i gruppen IIA. De kan därför användas i zon 2 pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -15 till +80 °C (DG..H/N: -15 till +60 °C). Tryckvakter med kapslingsklass IP 65 har generellt guldkontakter (12–250 V), lock med tre skruvar och filter med stänkvattenskydd i ventilationsöppningen. Typnyckel: DG Gastryckvakt 1,5 Undertryck inställningsområde -1,5 – -0,5/+0,5 – +3 mbar 6 Inställningsområde 0,4–6 mbar 10 Inställningsområde 1–10 mbar 12 Undertryck inställningsområde -12 – -1/+1 – +7 mbar 18 Undertryck inställningsområde -2 – -18 mbar 30 Inställningsområde 2,5–30 mbar 50 Inställningsområde 2,5–50 mbar 120 Undertryck inställningsområde -10 – -120 mbar 150 Inställningsområde 30–150 mbar 400 Inställningsområde 50–400 mbar 450 Undertryck inställningsområde -80 – -450 mbar 500 Inställningsområde 100–500 mbar B Övertryck U Övertryck, undertryck, differenstryck H Med låsning vid stigande tryck I Undertryck för gas N Med låsning vid fallande tryck S Övertryck för syre och ammoniak G Med guldbelagda kontakter -3 Elektrisk anslutning med skruvklämmor -4 Elektrisk anslutning med skruvklämmor, IP 65 -5 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, utan uttag -6 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag -9 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag, IP 65 K2 Röd/grön kontroll-LED för 24 V=/~ T Blå kontrollampa för 230 V~ T2 Röd/grön kontroll-LED för 230 V~ N Blå kontrollampa för 120 V~ A Utvändig inställning Gastryckvakter DG..C Dubbeltryckvakter DG..C med två inställningsområden Gas: pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -10 till +70 °C. Typnyckel: DG Gastryckvakt 15 Inställningsområde 3–15 mbar 17 Inställningsområde 2–17 mbar 30 Inställningsområde 8–30 mbar 35 Inställningsområde 5–35 mbar 40 Inställningsområde 5–40 mbar 45 Inställningsområde 10–45 mbar 60 Inställningsområde 10–60 mbar 110 Inställningsområde 33–110 mbar 150 Inställningsområde 40–150 mbar 250 Inställningsområde 70–250 mbar 300 Inställningsområde 100–300 mbar 360 Inställningsområde 100–360 mbar 500 Inställningsområde 150–500 mbar /60 Inställningsområde 2 10–60 mbar /150 Inställningsområde 2 40–150 mbar /300 Inställningsområde 2 100–300 mbar V Kopplingspunkten inställbar med handratt C Kompakt konstruktion 1 Anslutning valVario 4 2 x Rp 1/4 invändig gänga, mätuttag 5 Rp 1/4 invändig gänga 6 R 1/8 utvändig gänga 8 R 1/4 utvändig gänga D Tätningsmedel -5 4-polig kontakt, utan uttag -6 4-polig kontakt, med uttag S Slutkontakt W Växelkontakt G Med guldbelagda kontakter Dokumentation: Docuthek > DG Docuthek > DG..C
Läs mer
Lufttryckvakter DL
Lufttryckvakter DL
Membrantryckvakter med mikrobrytare för övervakning av luft och rökgas inom industri, näringsverksamhet och på värmeanläggningar, för övertryck, undertryck och differenstryck, kapslingsklass: DL..A, DL..K: IP 54 (IP 65), DL..E, beroende på inbyggnad: IP 00/21/42/44 (se tillbehör), EU-certifierade. De tryckvakter som är märkta med * i följande tabell är silikonfria och lämpliga som tryckövervakningsenheter av speciell typ såsom definierade i VdTÜV-informationsbladet ”Tryck 100/1” för användning i förbränningsanläggningar för ång- och varmvattengeneratorer enligt TRD 604, stycke 3.6.4. Lufttryckvakter DL..A Kopplingspunkt inställbar med handratt, anslutningar Rp 1/4 för övertryck och slanganslutningar för över- och undertryck, silikonfria. Lufttryckvakter DL..A med kontrollknapp Kontrollknappen verkar vid övertryck och positivt differenstryck. För undertryck och negativt differenstryck finns typer med två kontrollknappar, anslutningar: Rp 1/4 för övertryck, Rp 1/8 för undertryck och slanganslutningar för över- och undertryck, silikonfria Lufttryckvakter DL 3,3–40K Membrantryckvakter med mikrobrytare, särskilt hög kontakttillförlitlighet genom komplett härdat membransystem och komponenter med låg gasavgivning, slanganslutningar och elektrisk anslutning åtkomliga från en sida, speciellt monteringsvänliga, kopplingspunkt inställbar med handratt. Lufttryckvakter DL 3–150K Kopplingspunkt inställbar med handratt, med slanganslutningar, elektrisk anslutning med skruvklämmor, silikonfria. Lufttryckvakter DL 1–50E Med slanganslutningar, inställbar kopplingspunkt, elektrisk anslutning med platta kontakter 6,3 mm, silikonfria. Lufttryckvakter DL 2–35E Med slanganslutningar, inställbar kopplingspunkt, elektrisk anslutning med platta kontakter 6,3 mm, särskilt hög kontakttillförlitlighet genom komplett härdat membransystem och komponenter med låg gasavgivning, slanganslutningar och elektriska anslutningar åtkomliga från en sida, speciellt monteringsvänliga, kan även clipsas på. Typnyckel: DL Lufttryckvakt 1 Inställningsområde 0,2–1 mbar (endast DL..E) 1,5 Inställningsområde -0,5–+1,5 mbar (endast DL..A) 2 Inställningsområde 0,2–2 mbar (endast DL..E, DL..EH) 3 Inställningsområde 0,2–3 mbar (endast DL..E, DL..A, DL..K) 3,3 Inställningsområde 0,2–3,3 mbar (endast DL..K) 3,5 Inställningsområde 0,3–3,5 mbar (endast DL..K) 4 Inställningsområde 0,5–4 mbar (endast DL..E, DL..EH) 4,5 Inställningsområde 0,3–5 mbar (endast DL..K) 5 Inställningsområde 0,4–5 mbar (endast DL..A, DL..K) 5,1 Inställningsområde 1,0–5,1 mbar (endast DL..K) 8 Inställningsområde 0,5–8 mbar (endast DL..K) 10 Inställningsområde 1,0–10 mbar (endast DL..E, DL..A, DL..K) 11 Inställningsområde 1,0–11 mbar (endast DL..K) 14 Inställningsområde 3–14 mbar (endast DL..E) 16 Inställningsområde 4–16 mbar (endast DL..K) 24 Inställningsområde 2–24 mbar (endast DL..K) 30 Inställningsområde 2,5–30 mbar (endast DL..A, DL..K) 35 Inställningsområde 12–35 mbar (endast DL..E) 40 Inställningsområde 5–40 mbar (endast DL..K) 50 Inställningsområde 2,5–50 mbar (endast DL..A, DL..K) 150 Inställningsområde 30–150 mbar (endast DL..A, DL..K) EH Med platta kontakter, slanganslutning, inställningsskruv, -40 – +110 °C A Med skruvklämmor, Rp 1/4, slanganslutning, handratt, -15 – +80 °C E Med platta kontakter, slanganslutning, inställningsskruv, -15 – +85 °C K Med slanganslutning, handratt, -15 – +80 °C G Med guldkontakter -1 Elektrisk anslutning med platta AMP-kontakter (endast DL..E, DL..K) (UR-godkänd) -3 Elektrisk anslutning med skruvklämmor (endast DL..A, DL..K) (UL-godkänd) -4 Elektrisk anslutning med skruvklämmor, IP 65 (endast DL..A, DL..K) -5 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, utan uttag (endast DL 3/5/10/50/150A/K) -6 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag (endast DL 3/5/10/50/150A/K) -9 Elektr anslutning med 4-polig kontakt, med uttag, IP 65 (endast DL 3/5/10/50/150A/K) K2 Röd/grön kontroll-LED för 24 V=/~ (endast DL..A, DL..K) T Blå kontrollampa för 230 V~ (endast DL..A, DL..K) T2 Röd/grön kontroll-LED för 230 V~ (endast DL..A, DL..K) N Blå kontrollampa för 120 V~ (endast DL..A, DL..K) P Med kontrollanslutning (endast DL 5–150E, DL..K) 1 Med 1 kontrollknapp (endast DL 5–150A) 2 Med 2 kontrollknappar (endast DL 5–150A) A Utvändig inställning (endast DL 3/5/10/50/150A/K) W Beslag (Z-form) Dokumentation: Docuthek > DL..A Docuthek > DL..E Docuthek > DL..K  
Läs mer