Brännarstyrningar BCU 370

För styrning, tändning och övervakning av industriella fläktbrännare med obegränsad
effekt i intermittent eller kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent
drift möjlig).
De kan användas för fläktbrännare med direkt tändning eller fläktbrännare som tänds
med en tändbrännare, kan parametreras med hjälp av ett optiskt gränssnitt och PC-programvaran
BCSoft, med snabbstart utan förspolning som tillval, indikering av programstatus,
utrustningsparametrar och flamsignal, integrerat manuellt driftläge för manuell
start av brännaren, BCU 370..D3 med täthetskontrollfunktion, BCU 370..B1 med PROFIBUSDP-
gränssnitt, parametrerbara enligt kundens önskemål, EU-certifierade, AGA-, FM-, UL-,
CSA- (USA, Kanada) och GOST R-godkända.

Typnyckel:
BCU Brännarstyrning
370 Serie 370
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
— Utan tändning
I1 Elektronisk tändning, 1-polig
I2 Elektronisk tändning, 2-polig
I3 Elektronisk tändning, 2-polig med mittpunkt
F Fläktstyrning
E Spjällstyrning
U0 Joniseringsövervakning (kontinuerlig drift) eller UV (intermittent med UVS)
U1 UV-övervakning (kontinuerlig drift med UVD 1)
D1 Övervakning DGmax
D3 Integrerad täthetskontroll
B1 PROFIBUS-DP-gränssnitt
-3 3-punkt-steg-reglering via PROFIBUS DP

Dokumentation:

Docuthek > BCU 370

Beskrivning

För styrning, tändning och övervakning av industriella fläktbrännare med obegränsad
effekt i intermittent eller kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent
drift möjlig).
De kan användas för fläktbrännare med direkt tändning eller fläktbrännare som tänds
med en tändbrännare, kan parametreras med hjälp av ett optiskt gränssnitt och PC-programvaran
BCSoft, med snabbstart utan förspolning som tillval, indikering av programstatus,
utrustningsparametrar och flamsignal, integrerat manuellt driftläge för manuell
start av brännaren, BCU 370..D3 med täthetskontrollfunktion, BCU 370..B1 med PROFIBUSDP-
gränssnitt, parametrerbara enligt kundens önskemål, EU-certifierade, AGA-, FM-, UL-,
CSA- (USA, Kanada) och GOST R-godkända.

Typnyckel:
BCU Brännarstyrning
370 Serie 370
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
— Utan tändning
I1 Elektronisk tändning, 1-polig
I2 Elektronisk tändning, 2-polig
I3 Elektronisk tändning, 2-polig med mittpunkt
F Fläktstyrning
E Spjällstyrning
U0 Joniseringsövervakning (kontinuerlig drift) eller UV (intermittent med UVS)
U1 UV-övervakning (kontinuerlig drift med UVD 1)
D1 Övervakning DGmax
D3 Integrerad täthetskontroll
B1 PROFIBUS-DP-gränssnitt
-3 3-punkt-steg-reglering via PROFIBUS DP

Dokumentation:

Docuthek > BCU 370