Brännarstyrningar BCU 560, BCU 565, BCU 580

För styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade
gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent
drift möjlig).
Brännarstyrningen BCU® förenar de funktionellt sammanhörande komponenterna gaseldningsautomat,
manuell/automatisk omkoppling och indikering av drift- och felmeddelanden
i ett kompakt hus av plast för montering på DIN-skena i kopplingsskåp. Indikering
av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal. Diagnos och inställning av
utrustningsparametrar via ett optiskt gränssnitt, BCU 56x/580 med manuell drift, BCU..
F1-F3 med effektstyrning, BCU 56x/580..D1 med digital ingång för högtemperaturdrift,
BCU 56x/580..C1 med ventilövervakningssystem, parametrerbara enligt kundens önskemål,
FM- och GOST R-godkända, EU-certifierade, certifierade för system upp till SIL 3
(motsvarar PL e).

Typnyckel:
BCU Brännarstyrning
5 Serie 500
60 Standardversion
65 Utökad luftstyrning
80 Version för tänd- och huvudbrännare
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
C0 Utan ventilövervakningssystem
C1 Ventilövervakningssystem
F0 Utan effektstyrning
F1 Modulerande med IC-gränssnitt
F2 Modulerande med RBW-gränssnitt
F3 Luftventilstyrning
U0 Joniserings- eller UV-övervakning vid drift med gas
D0 Utan högtemperaturdrift
D1 Högtemperaturdrift
K0 Utan anslutningskontakt
K1 Anslutningskontakt med skruvklämmor
K2 Anslutningskontakt med fjäderkraftklämmor

Dokumentation:

 

Beskrivning

För styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade
gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent
drift möjlig).
Brännarstyrningen BCU® förenar de funktionellt sammanhörande komponenterna gaseldningsautomat,
manuell/automatisk omkoppling och indikering av drift- och felmeddelanden
i ett kompakt hus av plast för montering på DIN-skena i kopplingsskåp. Indikering
av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal. Diagnos och inställning av
utrustningsparametrar via ett optiskt gränssnitt, BCU 56x/580 med manuell drift, BCU..
F1-F3 med effektstyrning, BCU 56x/580..D1 med digital ingång för högtemperaturdrift,
BCU 56x/580..C1 med ventilövervakningssystem, parametrerbara enligt kundens önskemål,
FM- och GOST R-godkända, EU-certifierade, certifierade för system upp till SIL 3
(motsvarar PL e).

Typnyckel:
BCU Brännarstyrning
5 Serie 500
60 Standardversion
65 Utökad luftstyrning
80 Version för tänd- och huvudbrännare
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
C0 Utan ventilövervakningssystem
C1 Ventilövervakningssystem
F0 Utan effektstyrning
F1 Modulerande med IC-gränssnitt
F2 Modulerande med RBW-gränssnitt
F3 Luftventilstyrning
U0 Joniserings- eller UV-övervakning vid drift med gas
D0 Utan högtemperaturdrift
D1 Högtemperaturdrift
K0 Utan anslutningskontakt
K1 Anslutningskontakt med skruvklämmor
K2 Anslutningskontakt med fjäderkraftklämmor

Dokumentation: