Fältbusskoppling PFA

För anslutning av brännarstyrningar PFU till PROFIBUS DP. PFA används i det förinkopplade
modulracket BGT.
Med PFA 700 i modulracket BGT SA-9U/1-DP700 kan max nio brännarstyrningar PFU 760
aktiveras via PROFIBUS DP,
med PFA 710 i modulracket BGT SA-8U/1-DP710 max åtta brännarstyrningar PFU 780.
Fältbusskopplingen PFA 700/710 uppfyller tillsammans med modulracket BGT kraven i
lågspännings- (2006/95/EG) och EMC-direktivet (2004/108/EG). Den innehåller en integrerad
strömförsörjning för bussgränssnittet och brännarstyrningarnas ingångar samt
kodomkopplare för adressering.

Typnyckel:
PFA Fältbusskoppling
7 Serie 700
00 Standardversion
10 Version för tänd- och huvudbrännare
T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz
N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz

Dokumenation:

Docuthek > PFA 700

Beskrivning

För anslutning av brännarstyrningar PFU till PROFIBUS DP. PFA används i det förinkopplade
modulracket BGT.
Med PFA 700 i modulracket BGT SA-9U/1-DP700 kan max nio brännarstyrningar PFU 760
aktiveras via PROFIBUS DP,
med PFA 710 i modulracket BGT SA-8U/1-DP710 max åtta brännarstyrningar PFU 780.
Fältbusskopplingen PFA 700/710 uppfyller tillsammans med modulracket BGT kraven i
lågspännings- (2006/95/EG) och EMC-direktivet (2004/108/EG). Den innehåller en integrerad
strömförsörjning för bussgränssnittet och brännarstyrningarnas ingångar samt
kodomkopplare för adressering.

Typnyckel:
PFA Fältbusskoppling
7 Serie 700
00 Standardversion
10 Version för tänd- och huvudbrännare
T Nätspänning 220/240 V~, 50/60 Hz
N Nätspänning 110/120 V~, 50/60 Hz

Dokumenation:

Docuthek > PFA 700