Flamvakt PFF

För flamindikering eller flerflamsövervakning tillsammans med PFU, med 4 av varandra
oberoende flamvakter, nätspänning omkopplingsbar mellan 110/120 V~ och 220/240 V~,
50/60 Hz.

Dokumenation:

Docuthek > PFF

Beskrivning

För flamindikering eller flerflamsövervakning tillsammans med PFU, med 4 av varandra
oberoende flamvakter, nätspänning omkopplingsbar mellan 110/120 V~ och 220/240 V~,
50/60 Hz.

Dokumenation:

Docuthek > PFF