Gastryckvakter DG

Membrantryckvakter med mikrobrytare (silikonfria) för övervakning av gastryck inom industrin
och hos värmeanläggningar, för gas, luft och rökgas, även för biogas, DG..H/N med
manuell återställning vid över- eller underskridande av en kopplingspunkt, för 24–250 V,
med guldkontakter även för 5–250 V, kapslingsklass IP 54 (IP 65). EU-certifierade enligt
gasdirektivet och DIN ISO 13894. Som tryckövervakningsenheter av speciell typ såsom
definierade i VdTÜV-informationsbladet ”Tryck 100/1” är de lämpliga för användning i förbränningsanläggningar
för ång- och varmvattengeneratorer enligt TRD 604, stycke 3.6.4
liksom klass ”S” enligt EN 1854. Enheterna är certifierade enligt DIN EN ISO 13849 till och
med PL e och enligt DIN EN 61508 till och med SIL 3. Lämpligheten för bestämda användningsfall
kan endast bedömas genom att betrakta det kompletta säkerhetskritiska systemet
med avseende på kraven i DIN EN 61508 respektive DIN EN ISO 13849.
Alla tryckvakter DG..G med guldkontakter kan användas i ex-zonerna 1 och 2 tillsammans
med en frånkopplingsförstärkare.
Tryckutjämningsöppningarna i serierna DG..U, B, H, N, I har en bestämd tändsäkerhet i
överensstämmelse med skyddsåtgärden för kapslad kopplingsutrustning för gaser och
ångor i gruppen IIA. De kan därför användas i zon 2

pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -15 till +80 °C (DG..H/N: -15 till +60 °C).
Tryckvakter med kapslingsklass IP 65 har generellt guldkontakter (12–250 V), lock med tre
skruvar och filter med stänkvattenskydd i ventilationsöppningen.

Typnyckel:

DG Gastryckvakt
1,5 Undertryck inställningsområde -1,5 – -0,5/+0,5 – +3 mbar
6 Inställningsområde 0,4–6 mbar
10 Inställningsområde 1–10 mbar
12 Undertryck inställningsområde -12 – -1/+1 – +7 mbar
18 Undertryck inställningsområde -2 – -18 mbar
30 Inställningsområde 2,5–30 mbar
50 Inställningsområde 2,5–50 mbar
120 Undertryck inställningsområde -10 – -120 mbar
150 Inställningsområde 30–150 mbar
400 Inställningsområde 50–400 mbar
450 Undertryck inställningsområde -80 – -450 mbar
500 Inställningsområde 100–500 mbar
B Övertryck
U Övertryck, undertryck, differenstryck
H Med låsning vid stigande tryck
I Undertryck för gas
N Med låsning vid fallande tryck
S Övertryck för syre och ammoniak
G Med guldbelagda kontakter
-3 Elektrisk anslutning med skruvklämmor
-4 Elektrisk anslutning med skruvklämmor, IP 65
-5 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, utan uttag
-6 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag
-9 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag, IP 65
K2 Röd/grön kontroll-LED för 24 V=/~
T Blå kontrollampa för 230 V~
T2 Röd/grön kontroll-LED för 230 V~
N Blå kontrollampa för 120 V~
A Utvändig inställning

Gastryckvakter DG..C

Dubbeltryckvakter DG..C med två inställningsområden Gas: pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -10 till +70 °C.

Typnyckel:

DG Gastryckvakt
15 Inställningsområde 3–15 mbar
17 Inställningsområde 2–17 mbar
30 Inställningsområde 8–30 mbar
35 Inställningsområde 5–35 mbar
40 Inställningsområde 5–40 mbar
45 Inställningsområde 10–45 mbar
60 Inställningsområde 10–60 mbar
110 Inställningsområde 33–110 mbar
150 Inställningsområde 40–150 mbar
250 Inställningsområde 70–250 mbar
300 Inställningsområde 100–300 mbar
360 Inställningsområde 100–360 mbar
500 Inställningsområde 150–500 mbar
/60 Inställningsområde 2 10–60 mbar
/150 Inställningsområde 2 40–150 mbar
/300 Inställningsområde 2 100–300 mbar
V Kopplingspunkten inställbar med handratt
C Kompakt konstruktion
1 Anslutning valVario
4 2 x Rp 1/4 invändig gänga, mätuttag
5 Rp 1/4 invändig gänga
6 R 1/8 utvändig gänga
8 R 1/4 utvändig gänga
D Tätningsmedel
-5 4-polig kontakt, utan uttag
-6 4-polig kontakt, med uttag
S Slutkontakt
W Växelkontakt
G Med guldbelagda kontakter

Dokumentation:

Docuthek > DG

Docuthek > DG..C

Kategori:

Beskrivning

Membrantryckvakter med mikrobrytare (silikonfria) för övervakning av gastryck inom industrin
och hos värmeanläggningar, för gas, luft och rökgas, även för biogas, DG..H/N med
manuell återställning vid över- eller underskridande av en kopplingspunkt, för 24–250 V,
med guldkontakter även för 5–250 V, kapslingsklass IP 54 (IP 65). EU-certifierade enligt
gasdirektivet och DIN ISO 13894. Som tryckövervakningsenheter av speciell typ såsom
definierade i VdTÜV-informationsbladet ”Tryck 100/1” är de lämpliga för användning i förbränningsanläggningar
för ång- och varmvattengeneratorer enligt TRD 604, stycke 3.6.4
liksom klass ”S” enligt EN 1854. Enheterna är certifierade enligt DIN EN ISO 13849 till och
med PL e och enligt DIN EN 61508 till och med SIL 3. Lämpligheten för bestämda användningsfall
kan endast bedömas genom att betrakta det kompletta säkerhetskritiska systemet
med avseende på kraven i DIN EN 61508 respektive DIN EN ISO 13849.
Alla tryckvakter DG..G med guldkontakter kan användas i ex-zonerna 1 och 2 tillsammans
med en frånkopplingsförstärkare.
Tryckutjämningsöppningarna i serierna DG..U, B, H, N, I har en bestämd tändsäkerhet i
överensstämmelse med skyddsåtgärden för kapslad kopplingsutrustning för gaser och
ångor i gruppen IIA. De kan därför användas i zon 2

pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -15 till +80 °C (DG..H/N: -15 till +60 °C).
Tryckvakter med kapslingsklass IP 65 har generellt guldkontakter (12–250 V), lock med tre
skruvar och filter med stänkvattenskydd i ventilationsöppningen.

Typnyckel:

DG Gastryckvakt
1,5 Undertryck inställningsområde -1,5 – -0,5/+0,5 – +3 mbar
6 Inställningsområde 0,4–6 mbar
10 Inställningsområde 1–10 mbar
12 Undertryck inställningsområde -12 – -1/+1 – +7 mbar
18 Undertryck inställningsområde -2 – -18 mbar
30 Inställningsområde 2,5–30 mbar
50 Inställningsområde 2,5–50 mbar
120 Undertryck inställningsområde -10 – -120 mbar
150 Inställningsområde 30–150 mbar
400 Inställningsområde 50–400 mbar
450 Undertryck inställningsområde -80 – -450 mbar
500 Inställningsområde 100–500 mbar
B Övertryck
U Övertryck, undertryck, differenstryck
H Med låsning vid stigande tryck
I Undertryck för gas
N Med låsning vid fallande tryck
S Övertryck för syre och ammoniak
G Med guldbelagda kontakter
-3 Elektrisk anslutning med skruvklämmor
-4 Elektrisk anslutning med skruvklämmor, IP 65
-5 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, utan uttag
-6 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag
-9 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag, IP 65
K2 Röd/grön kontroll-LED för 24 V=/~
T Blå kontrollampa för 230 V~
T2 Röd/grön kontroll-LED för 230 V~
N Blå kontrollampa för 120 V~
A Utvändig inställning

Gastryckvakter DG..C

Dubbeltryckvakter DG..C med två inställningsområden Gas: pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -10 till +70 °C.

Typnyckel:

DG Gastryckvakt
15 Inställningsområde 3–15 mbar
17 Inställningsområde 2–17 mbar
30 Inställningsområde 8–30 mbar
35 Inställningsområde 5–35 mbar
40 Inställningsområde 5–40 mbar
45 Inställningsområde 10–45 mbar
60 Inställningsområde 10–60 mbar
110 Inställningsområde 33–110 mbar
150 Inställningsområde 40–150 mbar
250 Inställningsområde 70–250 mbar
300 Inställningsområde 100–300 mbar
360 Inställningsområde 100–360 mbar
500 Inställningsområde 150–500 mbar
/60 Inställningsområde 2 10–60 mbar
/150 Inställningsområde 2 40–150 mbar
/300 Inställningsområde 2 100–300 mbar
V Kopplingspunkten inställbar med handratt
C Kompakt konstruktion
1 Anslutning valVario
4 2 x Rp 1/4 invändig gänga, mätuttag
5 Rp 1/4 invändig gänga
6 R 1/8 utvändig gänga
8 R 1/4 utvändig gänga
D Tätningsmedel
-5 4-polig kontakt, utan uttag
-6 4-polig kontakt, med uttag
S Slutkontakt
W Växelkontakt
G Med guldbelagda kontakter

Dokumentation:

Docuthek > DG