Kontrollventiler S11T

Kontrollventiler för termoelektrisk säkring av gaseldade installationer av alla slag tillsammans
med termoelektriska tändbrännare ZT, oberoende av en spänningsförsörjning,
stängningstid mindre än 30 sek, EU-certifierade.

Typnyckel:
S11T Kontrollventil
DN 15-25 Nominella diametrar
R Rp-invändig gänga
01 pu max 100 mbar
15 pu max 1 500 mbar
S Med brytare

Dokumentation:

Docuthek > S11T

Beskrivning

Kontrollventiler för termoelektrisk säkring av gaseldade installationer av alla slag tillsammans
med termoelektriska tändbrännare ZT, oberoende av en spänningsförsörjning,
stängningstid mindre än 30 sek, EU-certifierade.

Typnyckel:
S11T Kontrollventil
DN 15-25 Nominella diametrar
R Rp-invändig gänga
01 pu max 100 mbar
15 pu max 1 500 mbar
S Med brytare

Dokumentation:

Docuthek > S11T