Kulventiler med termisk armatursäkring AKT..TAS

Kulventiler för manuell avspärrning, för gas, med automatiskt stängande armatursäkring,
högtemperaturbeständiga, utlösningstemperatur 95 °C (±5 K), DVGW-kontrollerade och
registrerade. AKT..TAS kan användas enligt den tyska eldningsförordningen och de tyska
tekniska reglerna för gasinstallation (TRGI) 86/96. Använd högtemperaturbeständiga
flänstätningar WL-HT på ingångssidan.

Typnyckel:

AKT Kulventil
DN 6-250/200 Nominell diameter
R Rp-invändig gänga
F Fläns enligt ISO 7005
10 pu max 1 bar vid högre termisk belastning, annars max 5 bar
50 pu max 5 bar*
TAS Termisk armatursäkring

Dokumentation

Docuthek > AKT..TAS

Beskrivning

Kulventiler för manuell avspärrning, för gas, med automatiskt stängande armatursäkring,
högtemperaturbeständiga, utlösningstemperatur 95 °C (±5 K), DVGW-kontrollerade och
registrerade. AKT..TAS kan användas enligt den tyska eldningsförordningen och de tyska
tekniska reglerna för gasinstallation (TRGI) 86/96. Använd högtemperaturbeständiga
flänstätningar WL-HT på ingångssidan.

Typnyckel:

AKT Kulventil
DN 6-250/200 Nominell diameter
R Rp-invändig gänga
F Fläns enligt ISO 7005
10 pu max 1 bar vid högre termisk belastning, annars max 5 bar
50 pu max 5 bar*
TAS Termisk armatursäkring

Dokumentation

Docuthek > AKT..TAS