Säkerhetsavblåsningsventil VSBV

Säkerhetsavblåsningsventil för eliminering av korta tryckstötar eller för att förhindra en
smygande tryckökning på grund av läckgas, för gas, DN 25,
Rp-invändig gänga, pu max 4 bar, mätuttag vid ingången, seriemässigt inställbar mellan
70 och 170 mbar, EU-certifierad.

Dokumentation:

Docuthek > VSBV

Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsavblåsningsventil för eliminering av korta tryckstötar eller för att förhindra en
smygande tryckökning på grund av läckgas, för gas, DN 25,
Rp-invändig gänga, pu max 4 bar, mätuttag vid ingången, seriemässigt inställbar mellan
70 och 170 mbar, EU-certifierad.

Dokumentation:

Docuthek > VSBV