Tänd- och joniseringselektroder FE, FZE

Elektroder för tändning och övervakning av gasbrännare av Kanthal A1, isolerade eller
blanka.

Dokumentation:

Docuthek > FE, FZE

Beskrivning

Elektroder för tändning och övervakning av gasbrännare av Kanthal A1, isolerade eller
blanka.

Dokumentation:

Docuthek > FE, FZE