UV-sonder för kontinuerlig drift UVD

UV-sonder för kontinuerlig drift för övervakning av gasbrännare, i hus av aluminium med
uttag, kräver 24 V= försörjningsspänning, UVD 1 certifierad för system upp till SIL 3 (motsvarar
PL e).

Dokumentation:

Docuthek > UVD

Beskrivning

UV-sonder för kontinuerlig drift för övervakning av gasbrännare, i hus av aluminium med
uttag, kräver 24 V= försörjningsspänning, UVD 1 certifierad för system upp till SIL 3 (motsvarar
PL e).

Dokumentation:

Docuthek > UVD