Brännarstyrningar BCU 560, BCU 565, BCU 580

För styrning, tändning och övervakning av impulsstyrda, modulerande eller stegvis reglerade gasbrännare, för kontinuerlig drift (tillsammans med UV-sond UVS är endast intermittent drift möjlig). Brännarstyrningen BCU® förenar de funktionellt sammanhörande komponenterna gaseldningsautomat, manuell/automatisk omkoppling och indikering av drift- och felmeddelanden
i ett kompakt hus av plast för montering på DIN-skena i kopplingsskåp. Indikering av programstatus, utrustningsparametrar och flamsignal. Diagnos och inställning av utrustningsparametrar via ett optiskt gränssnitt, BCU 56x/580 med manuell drift, BCU..
F1-F3 med effektstyrning, BCU 56x/580..D1 med digital ingång för högtemperaturdrift, BCU 56x/580..C1 med ventilövervakningssystem, parametrerbara enligt kundens önskemål, FM- och GOST R-godkända, EU-certifierade, certifierade för system upp till SIL 3 (motsvarar PL e).

Typnyckel:

BCU Brännarstyrning
5 Serie 500
60 Standardversion
65 Utökad luftstyrning
80 Version för tänd- och huvudbrännare
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
C0 Utan ventilövervakningssystem
C1 Ventilövervakningssystem
F0 Utan effektstyrning
F1 Modulerande med IC-gränssnitt
F2 Modulerande med RBW-gränssnitt
F3 Luftventilstyrning
U0 Joniserings- eller UV-övervakning vid drift med gas
D0 Utan högtemperaturdrift
D1 Högtemperaturdrift
K0 Utan anslutningskontakt
K1 Anslutningskontakt med skruvklämmor
K2 Anslutningskontakt med fjäderkraftklämmor

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.