Gastryckvakter DG

Membrantryckvakter med mikrobrytare (silikonfria) för övervakning av gastryck inom industrin och hos värmeanläggningar, för gas, luft och rökgas, även för biogas, DG..H/N med manuell återställning vid över- eller underskridande av en kopplingspunkt, för 24–250 V, med guldkontakter även för 5–250 V, kapslingsklass IP 54 (IP 65). EU-certifierade enligt gasdirektivet och DIN ISO 13894. Som tryckövervakningsenheter av speciell typ såsom definierade i VdTÜV-informationsbladet ”Tryck 100/1” är de lämpliga för användning i förbränningsanläggningar för ång- och varmvattengeneratorer enligt TRD 604, stycke 3.6.4 liksom klass ”S” enligt EN 1854. Enheterna är certifierade enligt DIN EN ISO 13849 till och med PL e och enligt DIN EN 61508 till och med SIL 3. Lämpligheten för bestämda användningsfall kan endast bedömas genom att betrakta det kompletta säkerhetskritiska systemet med avseende på kraven i DIN EN 61508 respektive DIN EN ISO 13849. Alla tryckvakter DG..G med guldkontakter kan användas i ex-zonerna 1 och 2 tillsammans med en frånkopplingsförstärkare. Tryckutjämningsöppningarna i serierna DG..U, B, H, N, I har en bestämd tändsäkerhet i överensstämmelse med skyddsåtgärden för kapslad kopplingsutrustning för gaser och ångor i gruppen IIA. De kan därför användas i zon 2 pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -15 till +80 °C (DG..H/N: -15 till +60 °C). Tryckvakter med kapslingsklass IP 65 har generellt guldkontakter (12–250 V), lock med tre skruvar och filter med stänkvattenskydd i ventilationsöppningen.

Typnyckel:

DG Gastryckvakt
1,5 Undertryck inställningsområde -1,5 – -0,5/+0,5 – +3 mbar
6 Inställningsområde 0,4–6 mbar
10 Inställningsområde 1–10 mbar
12 Undertryck inställningsområde -12 – -1/+1 – +7 mbar
18 Undertryck inställningsområde -2 – -18 mbar
30 Inställningsområde 2,5–30 mbar
50 Inställningsområde 2,5–50 mbar
120 Undertryck inställningsområde -10 – -120 mbar
150 Inställningsområde 30–150 mbar
400 Inställningsområde 50–400 mbar
450 Undertryck inställningsområde -80 – -450 mbar
500 Inställningsområde 100–500 mbar
B Övertryck
U Övertryck, undertryck, differenstryck
H Med låsning vid stigande tryck
I Undertryck för gas
N Med låsning vid fallande tryck
S Övertryck för syre och ammoniak
G Med guldbelagda kontakter
-3 Elektrisk anslutning med skruvklämmor
-4 Elektrisk anslutning med skruvklämmor, IP 65
-5 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, utan uttag
-6 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag
-9 Elektrisk anslutning med 4-polig kontakt, med uttag, IP 65
K2 Röd/grön kontroll-LED för 24 V=/~
T Blå kontrollampa för 230 V~
T2 Röd/grön kontroll-LED för 230 V~
N Blå kontrollampa för 120 V~
A Utvändig inställning

Gastryckvakter DG..C

Dubbeltryckvakter DG..C med två inställningsområden Gas: pu max 600 mbar, omgivningstemperatur -10 till +70 °C.

 

Dokumentation:

Docuthek > DG

Docuthek > DG..C

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.