Ställmotorer IC

Ställmotorer IC 20:

Reverserbara ställmotorer för vridrörelser mellan 0 och 90°, kan monteras direkt på strypspjällen BVG, BVA, BVH med monteringssats (se tillbehör), lägesfeedback via utvändigt avläsbar lägesvisare, steglöst inställbara gränslägesbrytare och feedbackpotentiometer (tillval för IC 20), svarssignal vid IC 20..E med 4–20 mA, omkoppling mellan automatisk och manuell drift, gångtid: 7,5–60 sek, kan styras via 3-punkt-steg-signal eller kontinuerlig signal, kapslingsklass IP 65.

Typnyckel:

IC 20 Ställmotor
07-60 Gångtid i sek/90°
Q Nätspänning 120 V~, 50/60 Hz
W Nätspänning 230 V~, 50/60 Hz
2 Vridmoment 2,5 Nm
3 Vridmoment 3 Nm
E Kan styras via kontinuerlig signal
T 3-punkt-steg-aktivering
R10 Med feedbackpotentiometer 1 000 Ω

Ställmotorer IC 40:

Reverserbara ställmotorer för vridrörelser mellan 0 och 90°, kan monteras direkt på
strypspjällen BVG, BVA, BVH, BVHS med monteringssats (se tillbehör), lägesfeedback via
utvändigt avläsbar lägesvisare och feedbackpotentiometer (tillval), gångtid 4,5–76,5 sek,
manuell drift, olika driftsätt (2-punkt-aktivering, 3-punkt-steg, kontinuerlig aktivering,
flerstegsfunktion) programmerbara via optiskt gränssnitt, integrerad diagnos, två digitalingångar
(24 V= eller 100–230 V~) för aktivering, två digitalutgångar (relä-växelkontakt). För
inställning och anpassning till processen krävs en PC med programvaran BCSoft och en
opto-adapter. Säkerhetsstängningsfunktionen kör spjället till stängt läge vid spänningsbortfall,
kapslingsklass IP 65.

Typnyckel:

IC 40 Ställmotor
S Säkerhetsstängningsfunktion
A Nätspänning 100–230 V~, 50/60 Hz
2 Vridmoment 2,5 Nm
3 Vridmoment 3 Nm
A Analog ingång 4–20 mA
D Digital ingång
R10 Med feedbackpotentiometer 1 000 Ω

Ställmotorer IC 50/kommer snart!

Dokumentation:

Docuthek > IC 20, IC 40, IC 50

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.